Hatékonyabb fellépés az emberkereskedelemmel szemben

2017-08-02

Szakmai megoldásokkal segíti az ORFK-t az OKIT

Az Országos Rendőr-főkapitányság sikerrel pályázott a Belügyminisztérium által közzétett BBA-5.3.4 azonosító számú „Az emberkereskedelem elleni küzdelemhez kapcsolódó áldozatvédelmi képzések szervezése” tárgyú, valamint a BBA-5.4.3 azonosító számú „Együttműködés az állami és civil szféra szereplői, valamint a releváns nemzetközi közösségek, szervezetek és ügynökségek között az emberkereskedelem elleni küzdelem fokozása érdekében” pályázati kiírásra. Az előbbi projekt célja az áldozatok eredményes azonosítása és irányítása céljából tartandó képzések megszervezése az emberkereskedelem bűncselekmény felderítésében, nyomozásban és az emberkereskedelem áldozatainak védelmében, segítésében érintett szakemberek részére, lehetőség szerint a rendészeti ágazaton kívül foglalkoztatott szakemberek bevonásával.

Itt a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. kötelékében működő Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, mint együttműködő partner feladata az áldozatsegítésben dolgozó szakemberek delegálása a képzésekre, valamint az emberkereskedelem áldozatainak ellátására fókuszáló tananyag összeállítása lesz.

Az utóbbi projekt célja pedig az emberkereskedelem ellen küzdő állami és civil, valamint hazai és nemzetközi szervezetek összekapcsolása a gyorsabbés hatékonyabb információ- és tapasztalatcsere, valamint a jó gyakorlatok kölcsönös eltanulása, alkalmazása céljából.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat feladata ebben a projektben a Nemzeti Koordinációs Mechanizmushoz hasonlóan területi szintű együttműködés az emberkereskedelem áldozatainak segítését célzó mechanizmus részeként egyéb kormányzati és civil szervekkel.

Mindkét projekt tervezett megvalósítása 2018. június 30-ig tart.

Forrás: csbo.hu

f
OKIT Logó

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
Magyarországról ingyenesen hívható segélyvonal

06-80-20-55-20

| E-mail:
OKIT
Grafika: Brandcontrol