Milliárdos fejlesztés a krízisszolgálatoknál

2017-08-02

1,16 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre a következő 4 évben a kríziskezelő szolgálatok humán és infrastrukturális fejlesztésére, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer és a személyes gondoskodást végző szakemberek továbbképzésére.

Az uniós konstrukció keretében létrejött projektet az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot (OKIT) is működtető Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) és a projektbe bevont partnerszervezetek - Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) és az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) - közösen valósítják meg.

A támogatási szerződés aláírása után 2017 februárjában elindult a „Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése” nevű projekt, mely azokat a szolgáltatásokat és szakembereket fejleszti és segíti, akik a kapcsolati erőszak, vagy a súlyos lelki problémák miatt krízishelyzetben lévő embereknek nyújtanak azonnali segítséget, jelzőrendszeri tagként pedig időben jelzik egy gyermek veszélyeztetettségét és kezdeményezik a szükséges intézkedéseket.

A fejlesztést indokolja, hogy a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek nem felelnek meg az elvárható szintnek – a lelkisegély telefonos szolgálatok földrajzi értelemben nem fedik le az ország egészét - , a nap 24 órájában, minden szolgáltatótól ingyenes hívható krízis és lelkisegély telefonszámok nem eléggé közismertek, a potenciális áldozatok kevéssé ismerik a segítségkérés csatornáit, a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok (védőnők, háziorvosok, családsegítő szakemberek, rendőrök, pedagógusok) képzésével pedig el kell érni a hatékonyabb problémafelismerést, információcserét, együttműködést, felelősségvállalást.

Ennek megfelelően a fejlesztés célkitűzései:

  • a jelenleg is működő és elérhető - a krízisek megelőzését és kezelését végző – OKIT és telefonos lelkisegély szolgálatok szolgáltatási hatékonyságának minőségi és mennyiségi fejlesztése, a megfelelő kapacitással működő, optimális szolgáltatási sűrűségű, teljes országos lefedettséget biztosító szolgáltatórendszer kiépítése, a kríziskezelő szolgálatok egységes adatbázisát biztosító rendszer alapjainak kialakítása;
  • a segítségnyújtásban és/vagy probléma-felismerésben illetékes szolgáltatók és szakemberek ismereteinek bővítése, szemléletformálása, tájékoztatása;
  • fontos cél, hogy a fejlesztést követően a kínált szolgáltatások közös szakmai protokoll alapján, egységes minőségben működjenek, és a szolgáltatások mindig mindenki számára elérhetőek legyenek.

A projektben végzett szakmai tevékenység során megtörténik a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálata, szakmai irányelvek és protokollok kifejlesztése és bevezetése, tananyagok és tréninganyagok fejlesztése, tréningek és képzések lebonyolítása, szupervízió és esetmegbeszélések szervezése, infokommunikációs fejlesztések, szoftverfejlesztések, honlapfejlesztés, a krízistelefonszámok ismertté tételére kampányok szervezése, humánerőforrás bővítés, telefonos lelkisegély szolgálatok részére új önkéntesek felkészítése.

További információ:

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. Kommunikáció

Telefonszám: +36 70 645 56 58

E-mail cím: kommunikacio@csbo.hu

Kérjük, hogy a kapcsolati és kortárs erőszakot, öngyilkosságot, prostitúciót vagy emberkereskedelmet tárgyaló cikkeik végén mindig tüntessék fel az alábbi ingyenesen hívható krízistelefonszámokat:

OKIT – 06-80-205520

Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok - 116-123

Ifjúsági telefonos lelki elsősegély - 137-00

f
OKIT Logó

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
Magyarországról ingyenesen hívható segélyvonal

06-80-20-55-20

| E-mail:
OKIT
Grafika: Brandcontrol